Oppstartslån for bedrifter - Finansiering fra Qred Bank

Vi hjelper også oppstartsbedrifter!

Det er gratis og uforpliktende å søke

Ingen skjulte kostnader eller deltakeravgifter

Motta et uforpliktende tilbud om et bedriftslån fra Qred Bank

Hvor mye ønsker du å låne til din bedrift?

kr 0

Qred Bank behandler dine personopplysninger i henhold til GDPR og Qreds personvernerklæring.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Qred Bank hjelper oppstartsbedrifter med bedriftslån


Det har tradisjonelt vært vanskelig å få bedriftslån til oppstartsbedrifter og nye selskaper. Siden 2015 har vårt hovedmål vært å hjelpe så mange nye småbedrifter som mulig med riktig type finansiering.

Derfor spiller det ingen rolle om du har en ny eller gammel bedrift. Det spiller heller ingen rolle om du er liten eller stor. Glem alt om årelang historikk, balanser, resultatrapporter og kompliserte forretningsplaner som banken vil se. I Qred bryr vi oss om deg og dine fremtidsplaner.

Lån til nyetablerte bedrifter

Vi tilbyr alle typer bedrifter bedriftslån. Slik fungerer et lån gjennom Qred:

 1. Søknaden tar 1 minutt
 2. Du får beskjed innen 1 time
 3. Pengene utbetales samme dag

Lånet har...

 • Ingen oppstartsgebyr
 • Ingen bindingstid
 • Ingen skjulte kostnader

Velkommen til å sende inn en søknad!

Kort oppsummering

Nystartede bedrifter kan ha vansker med å få banklån på grunn av høy risiko og mindre lånebeløp, da banker foretrekker lavere risiko og større lån til etablerte bedrifter.

Qred mener at kravet om regnskaper til Bolagsverket for å unngå oppstartstatus kan være urimelig, da de første årene er avgjørende for vekst. Etableringslån er spesielt rettet mot oppstart av virksomhet, og det er viktig å planlegge nøye før man søker for å sikre riktig beløp og tilbakebetalingsplan. Tradisjonelle banklån passer best for bedrifter med etablert kontantstrøm, mens Qred tilbyr fleksible alternativer med mindre krav til historisk økonomi og raskere utbetaling.

Hvorfor nystartede bedrifter får avslag fra bankene


Kanskje du vurderer å starte en bedrift? Eller kanskje du nettopp har startet en ny bedrift? Dessverre er det ikke lett å låne penger i banken til en nystartet bedrift. For det første er risikoen størst i begynnelsen, før virksomheten er kommet i gang, og for det andre er beløpene ganske små. Banken liker lav risiko og låner gjerne ut store beløp til store bedrifter. Det er rett og slett ikke verdt tiden banken bruker på nyetableringer.

Hva regnes som en oppstartsbedrift?


Et oppstartsselskap er et selskap som ennå ikke har startet virksomhet eller sendt inn sitt første regnskap til Bolagsverket. Noen banker krever til og med tre regnskaper for at virksomheten ikke skal regnes som nystartet. Vi i Qred mener at dette er feil, ettersom de tre første årene er de vanskeligste for et selskap. Da kan du trenge midlertidige kapitalinnsprøytninger for å vokse. Det er alltid en god idé å beregne lånekostnadene. For eksempel ved hjelp av en kalkulator for bedriftslån.

Etableringslån - et lån til å starte egen virksomhet


Før du søker om et bedriftslån, bør du ha gjort hjemmeleksen din. Hva skal virksomheten din drive med, hvor mye penger trenger du for å komme i gang? Hvor mye kan du betale tilbake per måned? Dette bør du tenke nøye gjennom, slik at du søker om riktig beløp og tydelig kan forklare hvordan lånet skal betales tilbake.

Hvilken type lån egner seg best for oppstartsbedrifter?

 • Tradisjonelle banklån egner seg best når bedriften har kommet et stykke på vei og har en etablert kontantstrøm.
 • Bedriftslån fra en offentlig etat kan fungere hvis du har god tid og kan lage en god presentasjon med forretningsplan, budsjett og prosjektplan.
 • Et bedriftslån fra Qred egner seg hvis du har et midlertidig behov for likviditet. Qred er en av få aktører som gir lån til nystartede bedrifter.
 • Egenkapital egner seg når det er et stort potensial for at selskapets verdi kan øke hvis selskapet lykkes, men det er stor risiko for at det tar lengre tid enn planlagt.

Lån til oppstartsselskaper


I vår Qred Score vurderer vi, i likhet med mange andre banker og långivere, aksjeselskaper som noe positivt. Du har gått inn med en aksjekapital, og det er vanligvis flere personer i selskapet. Du kan også legge til noen som fungerer som personlig kausjonist sammen med lånesøkeren. Dette kalles en kausjonist, og våre krav til en personlig kausjonist er:

 • At personen må være svensk statsborger
 • Ha en ordnet økonomi
 • Ikke har noen gjeldssaldo

Betalingsanmerkninger hindrer oss ikke i å innvilge lån, men det kan være et hinder. Du kan få tilbud om et lavere beløp til en noe høyere pris før du har gjort noen innbetalinger.

Lån til nye enkeltpersonforetak


Som nyetablert enkeltpersonforetak (ENK) kan det være vanskelig å finne riktig type finansiering. Som oftest har du en litt mindre virksomhet som er sesongbetont eller på annen måte følsom. Bankene har tradisjonelt slitt med å tilby rimelige lån til enkeltmannsforetak. Det har rett og slett ikke vært lønnsomt nok. I Qred mener vi at dette er feil, og derfor ønsker vi å hjelpe de minste og nystartede bedriftene med finansiering. Det gjør vi ved å tilby mindre lån, og på den måten lærer vi hverandre å kjenne og kan øke lånet på sikt.

Lån til startups


Som med alle andre lån fra Qred er det en fordel om du kan få en eller to personer til å kausjonere personlig for lånet. Det betyr at du får et personlig betalingsansvar for lånet. Hvis du og den andre personen har en ordnet økonomi, blir det som regel lettere å få dekket både lånebeløpet og gebyret for lånet.

Lån til nystartede kommandittselskaper


Qred kan som nevnt hjelpe alle typer selskaper med finansiering. Vi ser svært positivt på at to personer deler ansvaret mellom en kommandittist og en komplementar.

Kredittvurdering for nystartede selskaper


Når du søker om kreditt til et nystartet selskap, foretas det ofte en kredittsjekk av selskapet. Det er svært sjelden at kredittvurderingen er spesielt høy, ettersom kredittopplysningsbyråene ikke har noen historikk å basere vurderingen på. Som selskap fortjener du en høy kredittvurdering ved å ha en stabil og forutsigbar omsetning og fortjeneste og unngå enhver form for betalingsmislighold.

Vi i Qred har vår egen Qred-score, som tar hensyn til forretningskonseptet og menneskene bak selskapet. Ring våre agenter for en profesjonell vurdering og en rask kredittbeslutning.

Nesten hver dag er det noen som ringer inn til Qred og spør om de kan få lån til å finansiere oppstartsbedriften sin. Det første vi spør om, er om selskapet er registrert hos Bolagsverket (dvs. at det finnes et gyldig organisasjonsnummer). Deretter prøver vi å finne ut hvor virksomheten befinner seg i utviklingen og hvilke behov den har. Bedriftslån er en viktig del av finansieringen, men det finnes ofte flere finansieringskilder som du bør vurdere for å sette sammen en løsning for bedriften din som kan hjelpe deg med å dekke både kortsiktige og langsiktige behov.

Det er noen åpenbare spørsmål du må stille deg selv før du begynner å skaffe oppstartsfinansiering, nemlig:

 • Hvor mye finansiering trenger bedriften?
 • Når kan bedriften begynne å betale tilbake til dem som har investert i eller lånt ut penger til bedriften?
 • Må du låne penger for å få virksomheten i gang?
 • I så fall hvor mye?
 • Hvilken nedbetalingstid er realistisk?
 • Kan du utsette investeringene slik at du foretar noen av dem senere - etter at du har hatt mulighet til å opparbeide deg gode resultater eller generere nok overskudd til å dekke i hvert fall noen av kostnadene selv?
 • Når du har en idé om behovene dine, er det noen alternativer du bør vurdere for å skaffe den kapitalen du trenger for å komme i gang:

1. Egne midler


Mange gründere ønsker ikke å blande privatøkonomien med bedriftens økonomi. Det er en god idé, men i begynnelsen er det du som har best innsikt i forretningsideen og dens potensial, og derfor er det du som best kan vurdere risikoen. Derfor bør du alltid være forberedt på å investere noen av dine egne penger for å komme i gang. Det er også et sterkt signal til banker og andre långivere om at du tror på forretningsideen din. Husk at 99 % av alle bedrifter finansieres med egne midler!

2. Tradisjonelle kilder


De tradisjonelle svenske storbankene låner sjelden ut penger til småbedrifter, spesielt nystartede bedrifter, med mindre eierne allerede har en lang merittliste og et sterkt personlig forhold til banken. De krever ofte sikkerhet i form av fast eiendom eller personlige garantier. Et tradisjonelt banklån kan vanligvis settes opp med en lang nedbetalingstid på 3-5 år, men det krever vanligvis en lang prosess med høye krav til sikkerhet og i noen tilfeller dyre etableringsgebyrer.

3. Factoring


Et annet alternativ er å selge fakturaene dine, noe som nå ofte brukes som et alternativ eller supplement til tradisjonelle bedriftslån. Factoring fungerer godt for små beløp og kortere perioder og er vanligvis raskt og enkelt, men som regel dyrere enn bedriftslån.

4. Alternative bedriftslån gjennom digitale kanaler


Det raskeste alternativet er nå en digital tjeneste som vokste frem i kjølvannet av finanskrisen, da bankene i stor grad sluttet å låne ut penger til småbedrifter. Disse digitale aktørene har som regel lavere kostnader enn de store bankene og har forenklet søknadsprosessen slik at den kan gjennomføres på få minutter på nettet. Tradisjonelle faktorer som kredittvurdering og virksomhetens resultater spiller fortsatt en rolle, men nye sosiale faktorer som kvaliteten på nettstedet, nettrafikk, tilstedeværelse i sosiale medier og rangeringer på sammenligningsnettsteder kombineres for å gi et bedre bilde av virksomheten og dens potensial til å betale tilbake lånet.

Hva skal til for å få en lånesøknad godkjent? Vanligvis vil disse alternative långiverne ønske å se en velordnet personlig økonomi, forstå forretningsideen, forstå hvorfor lånet er nødvendig og hvordan det vil styrke virksomheten. En god kredittverdighet (ingen restgjeld, ingen betalingsanmerkninger og stabil inntekt) øker sjansene for å få lån.

3 måter å finansiere oppstarten på


Det er ikke lett å starte egen bedrift, men det kan være enda vanskeligere å få en lønnsom virksomhet i gang uten kapital. Markedsføring, maskiner, lokaler og ansatte koster tross alt mye penger, men er avgjørende for bedriftens fremtid.      

Så for å få bedriften til å vokse må du tilføre kapital til virksomheten. Heldigvis finnes det en rekke finansieringsalternativer hvis du ikke har mulighet til å investere egne penger.

Nedenfor finner du tre måter å finansiere oppstartsbedriften på og fordelene og ulempene med dem.

1. Bedriftslån


Bedriftslån er den vanligste formen for bedriftsfinansiering i dag. Med et bedriftslån kan bedrifter låne et engangsbeløp som de kan bruke til valgfrie investeringer, for eksempel maskiner, lokaler eller lønn til ansatte, for å få virksomheten til å vokse.

Lånet betales tilbake i henhold til en fast amortiseringsplan, enten daglig, ukentlig eller månedlig, sammen med renter og andre kostnader.

Det finnes vanligvis to ulike typer bedriftslån:

 • Lån med sikkerhet.
  Denne typen lån krever "pant" i form av f.eks. pant i virksomheten eller eiendom. Rentesatsen for denne typen lån er vanligvis lavere, men samtidig krever lånet mye tidkrevende administrativt arbeid.
 • Lån uten sikkerhet.
  Her er sikkerhet ikke alltid et krav, men det viktigste er at selskapet og dets representanter har god betalingsevne. Søknaden gjøres digitalt, og pengene kan utbetales mye raskere enn ved lån med sikkerhet.

Fordeler og ulemper med bedriftslån

Fordeler:
Med et bedriftslån kan du raskt få kapital inn i virksomheten og betale tilbake i et tempo som passer deg. I tillegg kan du søke om et bedriftslån for å unngå belastning på din og/eller bedriftens kredittverdighet.

Ulemper:
Ikke alle långivere tilbyr lån til nye bedrifter. Det skyldes at mange nystartede bedrifter ennå ikke har nådd en stabil omsetning. Hvis bedriften har en usikker økonomi og lav inntekt, øker risikoen for långiveren, noe som kan føre til høy rente eller avslag på søknaden. Qred prøver å finne løsninger for å hjelpe selv nystartede bedrifter.

2. Risikokapital


Risikokapital er en populær investeringsform der enkeltpersoner eller selskaper investerer penger i oppstartsbedrifter. I bytte mot kapitalen får de en andel av selskapet, noe som betyr at de får ta del i fremtidig fortjeneste.

Som navnet antyder, er dette en investeringsform som er forbundet med høy risiko. Derfor egner den seg først og fremst for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial i nær fremtid.

Fordeler og ulemper med risikokapital


Fordeler:
Du får en stor sum penger inn i selskapet som du kan bruke til å drive virksomheten fremover. Hvis du finner en investor med gode forretningsevner, kan du også få en god partner som ønsker at selskapet skal utvikle seg i riktig retning.

Ulemper:
Du gir bort en del av virksomheten din, noe som betyr at du ikke lenger kan ta beslutninger på egen hånd. Les mer om risikokapital hvis du er interessert i dette finansieringsalternativet.

3. Crowdfunding


Crowdfunding - eller massefinansiering - innebærer at vanlige privatpersoner investerer en liten sum penger hver for å finansiere en bedrift eller et prosjekt de tror på. Konseptet har sin opprinnelse i USA, men har de siste årene blitt et globalt fenomen.

Fordeler og ulemper ved folkefinansiering

Fordeler:
Hvis oppstartsbedriften din utvikler innovative produkter eller tjenester, kan crowdfunding være et godt alternativ for å skaffe kapital. Det kan også være en god måte å markedsføre bedriften din på overfor det rette publikummet.  

Ulemper:
Mange plattformer kan ta en provisjon på bidragene som samles inn til prosjektet. Crowdfunding egner seg ikke for alle bedrifter, spesielt ikke de som utvikler nye oppfinnelser.

Spørsmål og svar om lån til oppstartsbedrifter

1. Hvordan vurderer Qred risikoen ved å låne ut penger til nystartede bedrifter uten å ta en UC på den enkelte søker?

Qred vurderer risikoen ved å låne ut penger til oppstartsbedrifter ved hjelp av kredittsjekk. Ved å fokusere på bedriftens fremtid og planer kan de tilby finansiering uten å stille krav om tungvinte historiske data.

2. Hvilke strategier tilbyr Qred for å gjøre det lettere for oppstartsbedrifter å få finansiering, spesielt med tanke på å unngå kompliserte forretningsplaner og historiske balanser og resultatrapporter?

Qred tilbyr en enkel søknadsprosess som bare tar 1 minutt, med svar innen 1 time og utbetaling samme dag. I tillegg har lånene deres ingen oppstartsgebyr, bindingstid eller skjulte kostnader, noe som gjør det enklere for oppstartsbedrifter å få tilgang til finansiering.

3. Hvilke typer sikkerhet krever tradisjonelle banker vanligvis for å gi lån til oppstartsbedrifter, og hvordan skiller dette seg fra Qreds tilnærming?

Tradisjonelle storbanker krever vanligvis sikkerhet i form av fast eiendom eller andre typer garantier for å gi lån til oppstartsbedrifter, noe som skiller seg fra Qreds tilnærming, der de i stedet fokuserer på selskapets potensial og kredittverdighet.

Lykke til med virksomheten din!

Om Qred

Vår historie

Qred Bank ble grunnlagt i 2015 av gründere for gründere og er ifølge Financial Times et av Europas raskest voksende fintech-selskaper. Vi har levert lønnsom vekst fra starten av og er markedsleder i Norden med Norges mest fornøyde kunder, ifølge Trustpilot.

Qred Bank har virksomhet i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Nederland, Belgia, Tyskland og Brasil og har utstedt hundretusener av lån til småbedrifter. Et helautomatisk og egenutviklet kredittscoringssystem gjør at Qred Bank raskt og konkurransedyktig kan gi gründere den støtten de trenger for å vokse.

Man som håller i ett stort Qred VISA

Interessert i bedriftslån? Kontakt Qred Bank!

Vi elsker små bedrifter. Ta kontakt og fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift!
08:00 - 16:30 (man-fre)