Infrastrukturoppdatering pågår! Forventet varighet vil være fra kl. 21.30 til 00.30. I denne perioden vil det dessverre ikke være mulig å logge inn. Vi takker for tålmodigheten.

Kundeservice holder stengt fredag 23. juni på grunn av svensk helligdag (Sankthans / Midtsommeraften). Vi beklager for ulempene dette medfører.

Vi opplever problemer med telefonlinjene for øyeblikket. Vennligst send oss en e-post til support@qred.no eller skriv til oss på chat. Beklager for ulempene dette medfører!

Powered by Qred

Qreds stipend

Søknaden for Qreds stipend HT23 er nå åpen.

Ansök om stipendiumSøk her!

Mer forskning er nødvendig!

4 av 5 jobber skapes av småbedriftseiere. De utgjør derfor ryggraden og fundamentet for en velfungerende økonomi. Siden oppstarten i 2015 har vi i Qred hjulpet titusenvis av bedriftseiere med å skape vekst i virksomhetene deres gjennom riktig type finansiering. 

Vi mener at entreprenørskap og småbedriftseiere fortjener mer oppmerksomhet og forskning.

Derfor oppretter vi nå Qreds stipend. Stipendet vil bli tildelt for en oppgave som handler om og undersøker entreprenørskap og/eller småbedriftseiere.

Hvem kan få stipendet?

Qredstipendet tildeles for en oppgave som skrives for å belyse og fremheve spørsmål knyttet til entreprenørskap og drift av småbedrifter. Stipendet er ment å fremme kunnskap og nyskapning innen de entreprenørielle bransjene som Qred opererer innenfor.

Stipendet tildeles enkeltpersoner som stiller en forskningsproblemstilling som skiller seg ut fra mengden, som har til hensikt å belyse spørsmål som ennå ikke er blitt forsket på, og som har valgt en interessant tilnærming.

Stipendet har en verdi på: 10 000 kr

Se fullstendige vilkår nedenfor.

Søknad & Kriterier

For å søke må du skrive en bachelor- eller masteroppgave som berører bedriftsetablering og/eller entreprenørskap.

I søknaden vår ønsker vi at du sender inn:

Problemstilling med begrunnelse for hvorfor din problemstilling er viktig for bedriftseiere og næringslivet som helhet.
Navn, kontaktinformasjon, utdanning og høyskole/universitet.
Legg ved en gyldig bekreftelse som viser at du er i gang med studier ved en norsk høyskole/universitet.

Se nedenfor for informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og for å lese vår personvernpolicy.


Søknadsfristen er åpen frem til 04. januar 2024. For spørsmål, kontakt: scholarship@qred.com

Ansök om stipendiumSøk her!

Tidligere stipendiater

2022:
Jesper Larsson & Camilla Hietanen
Med oppgaven: 'Hvordan kan risikofaktorer for utbrenthet håndteres innenfor den entreprenørielle sektoren?


Motivering:

Dette årets stipend fra Qred tildeles en oppgave som berører et emne som vi i Qred ser alvorlig på, nemlig utbrenthet. Det er vanlig at entreprenører påtar seg en høy arbeidsbelastning, og risikoen for utbrenthet er spesielt høy blant denne gruppen mennesker. Oppgaven kartlegger de mest effektive mestringsmekanismene for utbrenthet og hvordan disse kan unngås uten å påvirke fremdriften av ny innovasjon. Oppgaven presenterer kvalitative intervjuer med både vellykkede entreprenører og personer med utmattelsessyndrom. Dette ser vi som en lærerik oppgave som er betydningsfull for entreprenørers trivsel i bransjen. Derfor tildeler vi stolt årets stipend til Jesper Larsson og Camilla Hietanen."  - Qreds jury

2021:
Johanna Lagerlund


Motivering:

"Årets stipend fra Qred tildeles en oppgave som berører et svært relevant tema innenfor en meget betydningsfull bransje. Med sin skarpe utfordring av byggebransjens klimapåvirkning, reiser hun et forskningsspørsmål som tenner vår lidenskap enda mer for emnet. Akkurat som Qred forstår oppgaveforfatteren viktigheten av miljøet og nøyer seg ikke med status quo. Hun stiller spørsmål, utfordrer og konkretiserer måtene gjenbruk og resirkulering ikke er bærekraftig. Det er akkurat slike spørsmål som stipendet ble etablert for å besvare. Med denne entusiasmen og hennes viktige spørsmål, tildeler vi stolt årets stipend til Johanna Lagerlund."
- Qreds jury

Fullstendige vilkår

  • Stipendiatene utvelges av en jury der samtlige deltakere arbeider i Qred. Juryens beslutning er endelig og kan ikke ankes.
  • Stipendet er på 10 000 kr, og hele beløpet utbetales en gang, det vil si ikke i periodiske avdrag.
  • For å sikre legitimasjonen til søkerne, vil det også gjennomføres en identitetskontroll av stipendiatene. Ved å søke samtykker man i at Qred gjennomfører slike kontroller.
  • Eventuell skatt på gevinsten betales av vinneren..
  • SØKNADSFRIST: For å ha muligheten til å kvalifisere og vinne Qreds stipend, må søkeren søke om stipendet innenfor den angitte søknadsperioden fra 13. september til 04. januar 2024.
  • SØKNAD: For å ha muligheten til å kvalifisere og vinne stipendiet, må søkerens søknad være fullstendig og inneholde korrekte opplysninger (se 'Søknad').
  • SØKEREN: Qred behandler personopplysninger i samsvar med personvernforordningen (EU) 2016/679 ('GDPR') og annen relevant personvernlovgivning. Ved å dele denne informasjonen med Qred, godkjenner jeg Qreds behandling av personopplysninger. For mer informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles, les mer i vår Integritetspolicy.
Søk her!
Qred er en finansagent som er underlagt Finanstilsynets regler, hvor Nordiska Financial Partner Norway AS fører tilsyn mot vår virksomhet.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil