Powered by Qred

Qreds stipend

Søknaden for Qreds stipend VT24 er nå åpen.

Ansök om stipendiumSøknaden er nå åpen

Mer forskning er nødvendig!

4 av 5 jobber skapes av småbedriftseiere. De utgjør derfor ryggraden og fundamentet for en velfungerende økonomi. Siden oppstarten i 2015 har vi i Qred hjulpet titusenvis av bedriftseiere med å skape vekst i virksomhetene deres gjennom riktig type finansiering. 

Vi mener at entreprenørskap og småbedriftseiere fortjener mer oppmerksomhet og forskning.

Derfor oppretter vi nå Qreds stipend. Stipendet vil bli tildelt for en oppgave som handler om og undersøker entreprenørskap og/eller småbedriftseiere.

Hvem kan få stipendet?

Qredstipendet tildeles for en oppgave som skrives for å belyse og fremheve spørsmål knyttet til entreprenørskap og drift av småbedrifter. Stipendet er ment å fremme kunnskap og nyskapning innen de entreprenørielle bransjene som Qred opererer innenfor.

Stipendet tildeles enkeltpersoner som stiller en forskningsproblemstilling som skiller seg ut fra mengden, som har til hensikt å belyse spørsmål som ennå ikke er blitt forsket på, og som har valgt en interessant tilnærming.

Stipendet har en verdi på: 10 000 kr

Se fullstendige vilkår nedenfor.

Søknad & Kriterier

For å søke må du skrive en bachelor- eller masteroppgave som berører bedriftsetablering og/eller entreprenørskap.

I søknaden vår ønsker vi at du sender inn:

Problemstilling med begrunnelse for hvorfor din problemstilling er viktig for bedriftseiere og næringslivet som helhet.
Navn, kontaktinformasjon, utdanning og høyskole/universitet.
Legg ved en gyldig bekreftelse som viser at du er i gang med studier ved en norsk høyskole/universitet.

Se nedenfor for informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og for å lese vår personvernpolicy.


Søknadsfristen er åpen frem til 31.mai 2024. For spørsmål, kontakt: scholarship@qred.com

Ansök om stipendiumSøknaded er åpen

Tidligere stipendiater

2023:
Andrew Delgado & Guclu
Med oppgaven: Valuing Carbon footprint reduction in Private Investment/VC fund valuation of start-ups.


Motivering:

Dette årets stipend fra Qred går til en oppgave som tar for seg et viktig tema i dagens samfunn: reduksjon av karbonavtrykket i oppstartsbedrifter. Andrew Delgado og Dogu Guclu har utforsket hvordan karbonavtrykket til slike bedrifter kan verdsettes og integreres i investeringsvurderinger. Deres arbeid gir praktiske verktøy for investorer og venturekapitalister til å ta mer ansvarlige beslutninger. Vi støtter deres innsats for en mer bærekraftig fremtid og hedrer dem med årets stipend."  - Qreds jury

Tidligere stipendiater

2022:
Jesper Larsson & Camilla Hietanen
Med oppgaven: 'Hvordan kan risikofaktorer for utbrenthet håndteres innenfor den entreprenørielle sektoren?


Motivering:

Dette årets stipend fra Qred tildeles en oppgave som berører et emne som vi i Qred ser alvorlig på, nemlig utbrenthet. Det er vanlig at entreprenører påtar seg en høy arbeidsbelastning, og risikoen for utbrenthet er spesielt høy blant denne gruppen mennesker. Oppgaven kartlegger de mest effektive mestringsmekanismene for utbrenthet og hvordan disse kan unngås uten å påvirke fremdriften av ny innovasjon. Oppgaven presenterer kvalitative intervjuer med både vellykkede entreprenører og personer med utmattelsessyndrom. Dette ser vi som en lærerik oppgave som er betydningsfull for entreprenørers trivsel i bransjen. Derfor tildeler vi stolt årets stipend til Jesper Larsson og Camilla Hietanen."  - Qreds jury

2021:
Johanna Lagerlund


Motivering:

"Årets stipend fra Qred tildeles en oppgave som berører et svært relevant tema innenfor en meget betydningsfull bransje. Med sin skarpe utfordring av byggebransjens klimapåvirkning, reiser hun et forskningsspørsmål som tenner vår lidenskap enda mer for emnet. Akkurat som Qred forstår oppgaveforfatteren viktigheten av miljøet og nøyer seg ikke med status quo. Hun stiller spørsmål, utfordrer og konkretiserer måtene gjenbruk og resirkulering ikke er bærekraftig. Det er akkurat slike spørsmål som stipendet ble etablert for å besvare. Med denne entusiasmen og hennes viktige spørsmål, tildeler vi stolt årets stipend til Johanna Lagerlund."
- Qreds jury

Fullstendige vilkår

  • Stipendiatene utvelges av en jury der samtlige deltakere arbeider i Qred. Juryens beslutning er endelig og kan ikke ankes.
  • Stipendet er på 10 000 kr, og hele beløpet utbetales en gang, det vil si ikke i periodiske avdrag.
  • For å sikre legitimasjonen til søkerne, vil det også gjennomføres en identitetskontroll av stipendiatene. Ved å søke samtykker man i at Qred gjennomfører slike kontroller.
  • Eventuell skatt på gevinsten betales av vinneren..
  • SØKNADSFRIST: For å ha muligheten til å kvalifisere og vinne Qreds stipend, må søkeren søke om stipendet innenfor den angitte søknadsperioden fra 01. mars til 31. mai 2024.
  • SØKNAD: For å ha muligheten til å kvalifisere og vinne stipendiet, må søkerens søknad være fullstendig og inneholde korrekte opplysninger (se 'Søknad').
  • SØKEREN: Qred behandler personopplysninger i samsvar med personvernforordningen (EU) 2016/679 ('GDPR') og annen relevant personvernlovgivning. Ved å dele denne informasjonen med Qred, godkjenner jeg Qreds behandling av personopplysninger. For mer informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles, les mer i vår Integritetspolicy.
Søknaden er åpen