Tilbakemelding og klager

Jeg ønsker å gi dere en tilbakemelding. Hvordan gjør jeg det?

Vi i Qred verdsetter våre kunders tilbakemeldinger, vi ønsker alltid å utvikle tjenestene våre. Vi vil gjerne høre synspunktene dine, og setter pris på tilbakemeldinger om hvordan du opplever produktene og tjenestene våre.

Tilbakemeldingen vil bli vurdert og evaluert av personen som er ansvarlig for det aktuelle produktet eller tjenesten. Kontakt oss via kontaktinformasjonen du finner lenger ned for å dele dine synspunkter.

Jeg er misfornøyd med hvordan dere har håndtert saken min. Hvordan sender jeg inn en klage?

Vi tar klagen din på alvor og du skal selvfølgelig få hjelp når noe har gått galt.

Hvis du er misfornøyd med noen av tjenestene våre eller kundebehandlingen, ber vi deg først om å kontakte kundeservice . Vi vil forsøke å strekke oss langt for at du skal bli fornøyd og vi ønsker å forsikre deg om at tilbakemeldingen din brukes som en mulighet til å forbedre produktene og tjenestene våre.

Dersom du fortsatt føler deg misfornøyd etter å ha vært i kontakt med kundeservice, har du mulighet til å ta saken videre til Qreds kundeombud. 

Jeg har sendt inn en klagesak til kundeservice, men jeg er fortsatt ikke fornøyd. Hva skal jeg gjøre?

Dersom saken din ikke ble løst etter samtale med kundeservice, og du fortsatt er misfornøyd, anbefaler vi at du tar saken videre til Qreds kundeombud ved å benytte deg av følgende skjema eller eventuelt sender en e-post til complaints@qred.com. Kundeombudet vil da vurdere saken på en så upartisk, nøyaktig og effektiv måte som mulig, og foreta en ny vurdering.

Saken din kan tas opp til behandling enten ved å eskalere den internt hos, eller ved å velge å sende forespørselen direkte til kundeombudet via skjemaet eller e-postadressen som er oppgitt ovenfor.

Den skriftlige klagen må inneholde fullstendige opplysninger om forholdet for å kunne behandles. Klageansvarlig trenger å vite hva som har skjedd i når du tidligere har hatt kontakt med oss, en beskrivelse av hvorfor du ikke er fornøyd og hvordan du ønsker at vi skal løse saken din.

Du vil få svar så snart endelig avgjørelse er tatt, senest 14 bankdager fra den dagen klagen er mottatt av oss. Hvis vi ikke kan løse saken din innen den fastsatte fristen, vil vi kontakte deg innen 14 bankdager med informasjon om hvorfor det tar lengre tid enn forventet, når svar kan forventes, og hvordan vi vil gå videre med klagen din. I en slik situasjon vil en endelig avgjørelse bli kommunisert til deg innen 35 bankdager fra den dagen klagen ble mottatt av oss.

Du vil alltid motta skriftlig svar fra oss, med mindre du og Qred har avtalt noe annet.

Hvis klagen din av en eller annen grunn blir avvist av Qred eller hvis Qred ikke har vært i stand til å imøtekomme forespørselen din, har du muligheten til å få saken behandlet i domstol.

Klager behandles i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer utarbeidet av Finanstilsynet og European Banking Authority.