Personvernerklæring

Det er viktig for oss at du føler deg trygg hos og med oss på Qred. Derfor ønsker vi på Qred med denne personvernerklæringen å beskrive hvordan vi samler inn og lagrer dine personopplysninger samt hvorfor vi gjør det. Her kan du lese om rettighetene gjeldende personopplysningene som vi behandler, og hvordan du kan utøve rettighetene dine.

For å kunne tilby våre tjenester og bedriftslån, må vi kunne behandle og bruke personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

"Vi", "vår" eller "oss" betyr Qred Bank AB (org.nr. 559008-9800) og alle andre selskaper innenfor Qred Group - Qred Holding AB (publ) (org.nr. 559031-0685) er registrert i det svenske bedriftsregisteret. Vi har vårt hovedkontor på Drottninggatan 98, 111 60 Stockholm. I forbindelse med EUs dataregulering er vi ansvarlige for behandlingen av personopplysningene vi mottar fra deg, eller som vi på annen måte samler inn om deg, og vi er ansvarlige for å sikre at vi bruker personopplysninger dine i samsvar med gjeldende personvernforordning (GDPR: EU-forordning 2016/679).

Ved å besøke nettstedet vårt så godkjenner du behandlingen av personopplysninger beskrevet i denne policyen.


1 Hva slags personopplysninger behandler vi?

Informasjon du gir oss.
Dette inkluderer personopplysninger du gir oss som en del av kredittsøknaden. Det inkluderer også personopplysninger som navn, adresse, e-post, telefonnumre og nasjonale ID-numre. Du kan også bli spurt om informasjon om bedriften din, for eksempel forretningsplaner, bankkontoinformasjon og betalingshistorikk.

Informasjon vi samler inn om deg.
Vi samle inn visse opplysninger om deg og bedriften din i forbindelse med kredittvurderingen vi gjør på deg. Vi gjør dette for å gi deg et best mulig kredittilbud og for å overholde våre juridiske forpliktelser i henhold til KYC (know your customer, no:kjenn kunden din), anti-hvitvasking og anti-terrorfinansiering. Vi samler også inn informasjon fra tredjeparter som kredittvurderingsselskaper og andre offentlig tilgjengelige informasjonskilder. Denne informasjonen kan omfatte følgende:

 • Identifikasjons- og kontaktinformasjon: navn, fødselsdato, ID-nummer, adresse, telefonnummer, nasjonalitet etc.
 • Finansiell informasjon: informasjon samlet inn fra en tredjepart, for eksempel inntekt og annen kredittinformasjon.
 • Kreditthistorikk: informasjon innhentet fra en tredjepart, slik som økonomisk historikk, negative betalingsanmerkninger og tidligere betalings- og kredittaksepter.
 • Informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre og kommuniserer med oss: hvordan du bruker tjenestene, inkludert informasjon om utestående og historisk gjeld og din tilbakebetalingshistorikk med Qred; tekniske data som sideresponstider, nedlastingsfeil, personlige preferanser; dine interaksjoner med Qred-kundeteamet osv.
 • Enhetsinformasjon: informasjon som IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, operativsystem, plattform og skjermoppløsning.
 • Geografisk informasjon: informasjon om din geografiske posisjon.
 • Informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister: Vi kan screene informasjonen din mot lister over personer som er underlagt sanksjoner, og lister over personer som er såkalte politisk utsatte personer.
 • Spesielle kategorier av personopplysninger: du kan, helt frivillig, velge å gi oss informasjon som kan klassifiseres som "spesielle kategorier" av informasjon i henhold til EU-forordning 2016/679, som inkluderer informasjon som avslører din religion, politiske eller filosofiske overbevisning, fagforeningsmedlemskap, eller informasjon om helse, sexliv eller seksuell legning. Vi vil aldri be om den informasjonen for å kunne tilby våre tjenester. Hvis du skulle gi oss slik informasjon, skal den anses som helt frivillig og basert på ditt uttrykkelige samtykke. Hvis du ønsker å vite mer om samtykke og hvordan du kan tilbakekalle det, se samtykkedelen lenger ned nedenfor.
 • Tjenestespesifikk informasjon: For å kunne gi deg noen av tjenestene våre kan vi samle inn og behandle ytterligere personopplysninger som ikke dekkes av kategoriene ovenfor.


2 Hva gjør vi med dataene?

Vi behandler personopplysninger for å kunne tilby bedriftslån til små og mellomstore bedrifter. Som en del av denne prosessen samler vi også inn personopplysninger for å forbedre tjenesten vår. Nedenfor er en oversikt over hvordan vi behandler personopplysninger og det juridiske grunnlaget for behandling:

Personopplysninger behandlet Formål med behandlingen Rettslig grunnlag for behandlingen
Kontakt- og identifiseringsinformasjon, betalingsinformasjon, finansiell informasjon, enhetsinformasjon og tjenestespesifikk informasjon. For å bekrefte identiteten til kunden i det eksterne forholdet og for å bekrefte kontaktinformasjonen din. Utfør vår kontraktsmessige forpliktelse, enten når vi er i ferd med å inngå en avtale med deg eller når vi har inngått en avtale med deg. Vi må derfor samle inn relevante personopplysninger for å oppfylle vår kontraktsmessige forpliktelse med deg. Vi har også en juridisk forpliktelse til å tilfredsstille KYC-krav og etablere våre kunders identiteter.
Kontakt- og identifikasjonsinformasjon, betalingsinformasjon, informasjon om produkter/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om interaksjonen mellom deg og Qred, enhetsinformasjon, informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister, og tjenestespesifikk informasjon. For å administrere tjenesten, for eksempel ved å utføre en kredittvurdering og en KYC ("Kjenn din kunde"). Utfør vår kontraktsmessige forpliktelse, enten når vi er i ferd med å inngå en avtale med deg eller når vi har inngått en avtale med deg. Vi må derfor samle inn relevante personopplysninger for å oppfylle vår kontraktsmessige forpliktelse med deg. Vi har også en juridisk forpliktelse til å tilfredsstille KYC-krav og etablere våre kunders identiteter.
Kontakt- og identifikasjonsinformasjon, betalingsinformasjon, informasjon om produkter/tjenester, finansiell informasjon, enhetsinformasjon, informasjon om interaksjonen mellom deg og Qred, og tjenestespesifikk informasjon. For å administrere tjenesten. Utfør vår kontraktsmessige forpliktelse, enten når vi er i ferd med å inngå en avtale med deg eller når vi har inngått en avtale med deg. Vi må derfor samle inn relevante personopplysninger for å oppfylle vår kontraktsmessige forpliktelse med deg. Vi har også en juridisk forpliktelse til å tilfredsstille KYC-krav.
Kontakt- og identifikasjonsinformasjon, betalingsinformasjon, informasjon om produkter/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om interaksjonen mellom deg og Qred. For å forhindre svindel og håndtere risikoer. For å overholde lover som krever at Qred samler inn viss informasjon om våre kunder. Vi har også en legitim interesse i å forhindre svindel. Vi sikrer at behandlingen som utføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle vår legitime interesse, og at vår interesse veier tyngre enn din interesse i å ikke få dine personopplysninger behandlet for dette formålet.
Kontakt- og identifikasjonsinformasjon, betalingsinformasjon, informasjon om produkter/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om interaksjonen mellom deg og Qred, enhetsinformasjon, informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister, og tjenestespesifikk informasjon. For å overholde lover, slik som AML-regulering og bokføringslover. For å overholde lover som krever at Qred samler inn viss informasjon om våre kunder.
Kontakt- og identifikasjonsinformasjon, betalingsinformasjon, informasjon om produkter/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om interaksjonen mellom deg og Qred. For å forbedre tjenestene våre, for eksempel ved å forbedre kredittmodulene våre og minimere svindelrisikoen. Qred har en legitim interesse i å håndtere interne risikoer, spesielt risiko forbundet med svindel. Vi sikrer at behandlingen som utføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle vår legitime interesse, og at vår interesse veier tyngre enn din interesse i å ikke få dine personopplysninger behandlet for dette formålet.
Kontakt- og identifikasjonsinformasjon, betalingsinformasjon, informasjon om produkter/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om interaksjonen mellom deg og Qred, enhetsinformasjon, informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister, og tjenestespesifikk informasjon. For interne formål, som for eksempel dataanalyse, testing og statistiske formål. Qred har en legitim interesse i å administrere dataanalyse, testing og statistikk. Vi sikrer at behandlingen som utføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle vår legitime interesse, og at vår interesse veier tyngre enn din interesse i å ikke få dine personopplysninger behandlet for dette formålet.
Kontakt- og identifikasjonsinformasjon, betalingsinformasjon, informasjon om produkter/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om interaksjonen mellom deg og Qred, informasjon om hvordan du samhandler på Qreds plattform - enhetsinformasjon. Gi deg markedsføring og personlige tilbud om våre tjenester. Du står fritt til å melde deg av dette når som helst ved å kontakte oss, se Qreds kontaktinfo lenger ned. Qred har en legitim interesse i å gi markedsføring og personlige tilbud angående våre tjenester. Vi sikrer at behandlingen som utføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle vår legitime interesse, og at vår interesse veier tyngre enn din interesse i å ikke få dine personopplysninger behandlet for dette formålet.
Kontakt- og identifikasjonsinformasjon, betalingsinformasjon, informasjon om produkter/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om interaksjonen mellom deg og Qred, enhetsinformasjon, informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister, og tjenestespesifikk informasjon. For å analysere data for produktutvikling og produkttesting (dvs. forbedre risiko- og kredittmodulene våre). Qred har en legitim interesse i å utføre dataanalyser for produktutvikling og produkttesting. Vi sikrer at behandlingen som utføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle vår legitime interesse, og at vår interesse veier tyngre enn din interesse i å ikke få dine personopplysninger behandlet for dette formålet.
Forbedre våre tjenester, opplæring og kvalitetssikring, samt dokumentere hva som er diskutert og bestemt mellom deg og Qreds kundeservice. Innspilte telefonsamtaler. Qred har en legitim interesse i å forbedre tjenestene våre ved å vurdere kvaliteten på tjenestene våre og samle det som er diskutert og bestemt mellom deg og Qreds kundeteam. Vi sikrer at behandlingen som utføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle vår legitime interesse, og at vår interesse veier tyngre enn din interesse i å ikke få dine personopplysninger behandlet for dette formålet. Qred har i egenskap av betalingsinstitutt en juridisk forpliktelse til å dokumentere og samle inn personopplysninger som er nødvendige for sin virksomhet.
Kontakt- og identifikasjonsinformasjon, betalingsinformasjon, informasjon om produkter/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om interaksjonen mellom deg og Qred. Utfør en kredittverdighetsvurdering før en kredittsøknad godkjennes. Utfør våre kontraktsmessige forpliktelser i forhold til deg når vi er i ferd med å inngå en avtale med deg. Vi må derfor samle inn relevant informasjon for å oppfylle vår kontraktsmessige forpliktelse.
Forbedring; utføre kundetilfredshetsundersøkelser angående våre tjenester, via e-post, sms, telefon eller på andre måter. Qred har en legitim interesse i å forbedre tjenestene våre ved å vurdere kvaliteten på tjenestene våre. Vi sikrer at behandlingen som utføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle vår legitime interesse, og at vår interesse veier tyngre enn din interesse i å ikke få dine personopplysninger behandlet for dette formålet. Kontakt- og identitetsinformasjon, finansiell informasjon (hvis vi har slik tilgjengelig) og informasjon om hvordan du samhandler med Qred.
Kontakt- og identitetsinformasjon, finansiell informasjon (hvis vi har slik tilgjengelig) og informasjon om hvordan du samhandler med Qred. For å finne ut hvilken måte som er best å kommunisere med deg og for å komme i kontakt med deg angående utestående gjeld. Qred har en berettiget interesse i å kunne kontakte deg på en effektiv måte. Vi sikrer at behandlingen som utføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle vår legitime interesse, og at vår interesse veier tyngre enn din interesse i å ikke få dine personopplysninger behandlet for dette formålet.
Kontakt- og identifiseringsinformasjon, informasjon om produkter/tjenester, informasjon om hvordan du samhandler med Qred, enhetsinformasjon og tjenestespesifikk informasjon. For å bestemme hvilken type markedsføring du skal tilby. Denne behandlingen av data stopper hvis du velger å avslutte abonnementet. Dette kan innebære profilering (vennligst nedenfor for mer informasjon). Qred har en legitim interesse i å bestemme hvilken markedsføring som skal tilby deg. Vi sikrer at behandling av data i henhold til dette formålet er nødvendig for å oppfylle vår legitime interesse, og at vår interesse veier tyngre enn din interesse i å ikke få dine personopplysninger behandlet for dette formålet.
Kontakt- og identifikasjonsinformasjon, betalingsinformasjon, informasjon om produkter/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om interaksjonen mellom deg og Qred, enhetsinformasjon, informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister, og tjenestespesifikk informasjon. Beskytt Qred mot juridiske krav, og håndhev Qreds juridiske rettigheter. Overhold lover. Qred har en legitim interesse i å beskytte seg mot juridiske krav, og i å håndheve sine juridiske rettigheter. Vi sikrer at behandlingen som utføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle vår legitime interesse, og at vår interesse veier tyngre enn din interesse i å ikke få dine personopplysninger behandlet for dette formålet.

3 Qreds kreditt tjenester

 Følgende tjenester innebærer at Qred gir deg en kreditt:

 • Qred bedriftslån
 • Qred Factoring - factoringvirksomhet (kjøp av fakturaer)

Dine personopplysninger deles med selskaper som utfører en kredittvurdering og andre leverandører for å foreta en kontroll av kredittverdigheten din når du søker om et bedriftslån (Qred-lån) Qred Factoring-tjenesten.For å kunne tilbytjenestene våre så gjør vi en kredittvurdering av deg (kredittverdighetssjekk). Kredittvurderingen er basert på kontakt- og identifikasjonsinformasjon, informasjon om hvordan du samhandler med Qred og annen finansiell informasjon. Finansiell informasjon omfatter informasjon som er gitt eksternt av selskaper som utfører kredittvurderinger, basert på for eksempel inntekter og betalingsmislighold.Kredittvurderingen er basert på kontakt- og identifikasjonsinformasjon og informasjon om hvordan du samhandler med Qred. Dette inkluderer hvordan du samhandler og kommuniserer med oss, men også finansiell informasjon som du gir oss, for eksempel transaksjonsregistreringer, kontoutskrifter og ekstern informasjon fra kredittvurderingsselskaper.

4 Markedsføring og kommunikasjon

Vi kan komme for å bruke kontaktinformasjonen din for å kommunisere med deg. Vi kan gjøre dette enten ved å utføre kundeundersøkelser eller for å sende ut tilbud angående våre produkter/tjenester basert på vårt forhold til deg. Hvis du velger å ikke motta slik kommunikasjon/informasjon, kan du når som helst kontakte oss på privacy@qred.com.
For å kunne gi deg tilpassede tilbud og rabatter etc, ser vi på informasjon om hvordan du samhandler med Qred, din kontakt- og identifikasjonsinformasjon, informasjon om produkter/tjenester og din bruk av disse tjenestene. Denne behandlingen kan utgjøre profilering (se punkt 6 for mer informasjon). Informasjonen er grunnlaget for Qreds markeds- og kundeanalyse, samt utvikling av statistisk informasjon. Vi tilpasser tilbud der vi bruker kontakt- og identifiseringsinformasjon, informasjon om betalingsmønstre og din interaksjon med Qred for å forbedre tjenestene våre og forbedre tilbudene våre. Vi kan bruke informasjon til å presentere personlige tilbud via post, e-post, tekstmelding eller andre digitale kanaler.

Du kan melde deg av tilpassede personlige tilbud enten ved å klikke på lenken i den digitale kommunikasjonen eller ved å kontakte oss direkte (se kontaktinformasjon nedenfor).

5 Samtykke

I de tilfellene der Qred behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke eller uttrykkelige samtykke (for eksempel når du gir oss en fullmakt for at en tredjepart skal få tilgang til informasjonen din, eller gir oss tilleggsinformasjon som utgjør sensitive data). Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykket ved å kontakte oss. Å tilbakekalle ditt samtykke vil ikke føre til noe mindre tilbud av tjenesten vår siden vi ikke trenger denne informasjonen for å tilby tjenestene våre.


6 Profilering og automatisert beslutningstaking"Profilering" betyr automatisert behandling av personopplysninger for å evaluere visse personlige aspekter knyttet til deg, for eksempel for å analysere eller forutsi aspekter ved din økonomiske situasjon eller dine preferanser, for eksempel kjøpsinteresser. Vi bruker profilering basert på personopplysningene vi har om deg for å ta individuelle eller automatiserte beslutninger om deg, for følgende formål:

 • Forutsi hvilket markedsføringsinnhold som vil være interessant for deg. Du kan alltid protestere mot dette og melde deg av markedsføringen og denne profileringen, ved å kontakte oss. For ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger for markedsføringsformål, se avsnitt 4 ovenfor);
 • Bestemme hvilke tilbud som kan passe deg;
 • Bestemme den mest passende måten å kontakte deg på angående utestående gjeld;

I tillegg bruker noen av tjenestene våre profilering for å levere den aktuelle tjenesten til deg, for eksempel å levere relevant økonomisk innsikt til deg, eller for å velge personlige tilbud til deg, i samsvar med vilkårene for den aktuelle tjenesten.

Vedtak med rettslig eller tilsvarende vesentlig virkning

Automatisert beslutningstaking med rettsvirkninger, eller automatiserte beslutninger med tilsvarende betydelig effekt, betyr at noen avgjørelser i tjenestene våre utelukkende er basert på automatiske midler, uten interaksjon fra noen av våre ansatte, og har en betydelig innvirkning på deg som benytter deg av disse. Ved å ta slike avgjørelser på en automatisert måte, øker Qred objektiviteten og åpenheten i beslutningene i tilbudet av disse tjenestene.

Vi bruker denne typen automatisert beslutningstaking når vi:

 • Bestemmer om vi skal godkjenne søknaden din om å bruke en kreditttjeneste;
 • Bestemmer om vi skal avslå søknaden din om å bruke en kreditttjeneste;
 • Bestemmer om du utgjør en svindel- eller hvitvaskingsrisiko. For eksempel hvis behandlingen vår avslører at du viser atferd som er forenlig med hvitvasking eller annen uredelig atferd, at oppførselen din er inkonsistent med din tidligere bruk av tjenestene våre, eller at du med vilje ser ut til å ha skjult sann identitet. I relevante tilfeller sjekker Qred også om en spesifikk kunde er oppført på en såkalt sanksjonsliste.

Du har alltid rett til å utfordre en automatisert avgjørelse som har en juridisk eller tilsvarende betydelig virkning (sammen med profileringen knyttet til den). Kontakt oss på e-post privacy@qred.com.. En Qred-ansatt fra kundeteamet vil da se på saken din.


7 Parter vi kan dele dine personopplysninger medLeverandører eller underleverandører. Vi kan potensielt dele personopplysninger med leverandørene og underleverandørene vi bruker for å kunne tilby våre tjenester til deg. Vi har for eksempel flere programvareleverandører og forretningskonsulenter. De behandler personopplysningene mottatt fra oss på våre vegne. Vi kan også komme for å dele personopplysninger med andre finansielle leverandører som vi har et forretningsforhold med. Vi tar rimelige, juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene deles trygt.

Kredittvurderingsselskaper. Dine personopplysninger vil bli delt med kredittvurderingsselskaper og andre lignende leverandører for å sikre at kredittvurdering blir foretatt før du søker om lån. 

Autoriteter. Vi har en juridisk forpliktelse til å forhindre hvitvasking og finansiering av terrorisme, og til å følge andre regulatoriske krav. Qred kan dele dine personopplysninger med myndigheter (som politiet eller skatteetaten) når det anses nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse.

Inkassoselskaper. Qred kan dele personopplysninger når vi selger eller gir et inkassoselskap i oppdrag å kreve inn en gjeld. Deling av personopplysninger i denne forbindelse gjøres basert på vår legitime interesse for å selge og samle inn gjeld. Inkassoselskapene vil behandle personopplysningene enten i henhold til egne retningslinjer for personvern eller på vegne av Qred. Inkassoselskapene kan også rapportere din ubetalte gjeld til kredittvurderingsselskaper eller til tvangsmyndigheten, noe som kan påvirke din kredittverdighet og dine utsikter til å søke om fremtidige kreditter.

Avhending. I tilfelle Qred selger eller kjøper krav, virksomhet eller eiendeler, kan Qred avsløre dine personlige data til den potensielle selgeren eller kjøperen av slike krav, virksomhet eller eiendeler. Hvis Qreds eller i det vesentlige alle dets eiendeler er anskaffet av en tredjepart, kan personopplysninger om Qreds kunder bli avslørt og delt.

Sosiale medier. I de tilfellene du kontakter oss via sosiale medier på noen måte, som Facebook, Twitter eller Instagram, vil dine personopplysninger bli gjenstand for behandling, selv for plattformen, i samsvar med den respektive platformens personvernpolicy.

8 Hvor behandler vi personopplysninger?

Vi jobber for å behandle alle personopplysninger innenfor EU/EES. I noen tilfeller kan informasjonen overføres til, og behandles i land utenfor EU/EES av en annen leverandør. Qred sørger for at rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak iverksettes for å sikre at all data administreres på en sikker måte. Vi sikrer at et tilstrekkelig beskyttelsesnivå opprettholdes, og at egnede sikkerhetstiltak vedtas i tråd med gjeldende regelverk.

9 Hvor lenge behandler vi personopplysningene dine?

Vi vil behandle personopplysningene dine i den tidsperioden som trengs for å oppfylle det respektive formålet med behandlingen vår, for eksempel kontraktsmessig forpliktelse. Disse formålene er beskrevet i denne personvernerklæringen. Dette betyr at selv om vi slutter å behandle personopplysningene dine for ett formål, kan vi fortsatt ha behov for å beholde personopplysningene dine, hvis dataene er nødvendige for et annet formål, for eksempel på grunn av en juridisk forpliktelse. 

10 Din rett til innsyn, retting og sletting.

Rett til å bli informert. Du har rett til å bli informert om hvordan vi behandler opplysningene dine. Vi gjør dette gjennom denne personvernerklæringen, annen informasjon på nettstedet vårt og ved å svare på spørsmål sendt til oss.

Rett til tilgang til dataene dine. Du kan be om en kopi av dataene dine hvis du ønsker å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Denne kopien av dine personlige data kan også overføres i et maskinlesbart format (dvs. "dataportabilitet").

Rett til retting. Du har rett til å korrigere unøyaktig eller ufullstendig informasjon om deg selv.

Rett til sletting. Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger, for eksempel når det ikke lenger er nødvendig for oss å behandle opplysningene til formålet de ble samlet inn, eller når du har trukket tilbake samtykket ditt. I noen tilfeller er vi imidlertid forpliktet til å beholde dataene på grunn av en juridisk forpliktelse fastsatt ved lov.

Rett til å begrense behandlingen av dine data eller protestere mot vår behandling. Hvis du mener at informasjonen din er feil eller du mener at vi bruker dataene dine ulovlig, har du rett til å be oss om å stoppe behandlingen. Du kan også protestere mot vår behandling der du mener det er omstendigheter som vil gjøre slik behandling ulovlig. Videre kan du alltid protestere mot at vi bruker dataene dine til direkte markedsføring.

Rett til å trekke tilbake samtykke. Der vi behandler dataene dine basert på samtykke eller uttrykkelig samtykke, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket.

Rett til å klage. Du har rett til å sende inn en klage til din nasjonale tilsynsmyndighet for personvern eller ved å kontakte oss, se kontaktinformasjon lenger ned.

11 Vår policy for informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi når du bruker nettstedet vårt for å forbedre kundeopplevelsen. Vi bruker også informasjonskapsler for å samle inn statistiske data om hvordan nettstedet vårt fungerer og brukes med formål om å forbedre systemene våre og nettsidene våre For å kunne lage en skreddersydd opplevelse bruker Qred informasjonskapsler og sporingsteknologier i grensesnittene våre, for eksempel nettstedet vårt. Du kan finne informasjon om sporingsteknologier for informasjonskapsler og hvordan du godtar eller avviser det i våre nettbaserte grensesnitt.

12 Kontakt oss

Qred er registrert hos det svenske bolagsregistret og har organisasjonsnummer 559008-9800.

Selskapets hovedkontor ligger på Drottninggatan 98, 111 60 Stockholm. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på privacy@qred.com.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss med spørsmål angående personverninformasjon og personopplysninger. Se også nettsiden vår qred.no for mer informasjon om oss.

13 Diverse

Oppdaterering av personvernerklæring. Qred kan oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen når Qred finner det passende. Melding om slikt kan bli lagt ut på nettsiden vår.