Optimaliser salgsprosessen med disse 3 strategiene

Salg er en kunst. For noen faller evnen å selge veldig naturlig mens andre må jobbe litt hardere for det. Men alle kan bli flinkere til å selge og salg er noe som kan læres. 

Et salg kan ta alt fra 5 minutter til flere uker, det handler mye om hvor komplekst produkt du har. På samme måte starter salgsprosessen i det øyeblikket den potensielle kunden din møter bedriften eller produktet for første gang. Det er derfor viktig å skape en god kundeopplevelse slik at dine tidligere kunder kan fungere som dine ambassadører.

Kom i gang med salget med våre 3 tips:

  1. Bestem deg for hvordan du kommuniserer

Det er viktig å huske på hvem mottakeren er, altså hvem som skal kjøpe produktet. Vi snakker alltid med en person, selv når vi selger til et selskap, er det alltid en person bak som må ta beslutningen om å kjøpe. Det er derfor viktig å huske på at det må være en toveis kommunikasjon, slik at potensielle kunder kan stille spørsmål og komme i kontakt med deg.

Vi som mennesker er mer villige til å reagere hvis vi får noe ut av det, det er derfor viktig å skape verdi for kunden i kommunikasjonen din. Spesielt når du starter bedriften din. Jo mindre bedrift du har, desto viktigere er det å formidle hva kunden får ut av å kjøpe produktet ditt.

Kommunikasjon er mye mer enn talespråket (verbalt), det dekker også f.eks. kroppsspråk (non-verbalt). Vanligvis legger vi knapt merke til den nonverbale kommunikasjonen vi har, siden det bare er en del av vår natur og vaner.

  1.  En bra pitch

En pitch er en tale eller en presentasjon.

Å ha en god pitch er ikke bare viktig når du skal få tak i nye investorer. En god pitch er også viktig både når du skal ansette flere personer eller skaffe nye samarbeidspartnere, og når du skal selge produktet ditt til kunder. Det er ikke sikkert du kan bruke samme måte å fortelle om bedriften din for alle tre eller fire situasjonene, men lag gjerne en pitch som du kan justere ettersom hvem som skal høre den.

En pitch kan gjøres og presenteres i ulike varianter, men alle typer pitcher er bygget på samme grunnlag. De fleste kjenner til “elevator pitch”, eller heispitchen. Heispitchen er en presentasjon av bedriften eller idéen din som du skal kunne fortelle på tiden det tar å kjøre heisen opp til sjefens kontor. Den skal altså ikke være lenger enn ca 30 sekunder.

En annen form for pitch er hverdagspitching, det kan typisk ta opptil 30 min. Dette er den typiske presentasjonen til investorer eller en partner. Men det er også en pitch som kan passe å presentere for kunder avhengig av hvor omfattende produkt man har.

En god pitch skal dekke hele selskapet, så vær forsiktig så du ikke graver for dypt i produktet ditt. Prøv å fokusere på et problem som produktet ditt kan finne en løsning på.

Når du skal presentere produktet ditt så kan det være en god idé å vise frem produktet. Det betyr også at dersom du tilbyr en tjeneste eller et program så kan det være en god idé å vise en demo, bilder eller skjermbilder av programmet eller tjenesten din. Ved å presentere noe visuelt blir det mer konkret og lettere for en kunde så vel som investorer å forholde seg til.

  1. De rette salgskanalene

Det finnes et hav av ulike salgskanaler og som alle er i stadig utvikling. Valget av salgskanaler kan være helt avgjørende for suksessen i salgsstrategien din. Det er ikke nødvendigvis en fordel å være på alle kanaler dersom man ikke klarer å opprettholde kvalitet, innhold og tilstedeværelse på de utvalgte kanalene.

Et eksempel kan være alle de sosiale mediene som for eksempel snapchat, tiktok, instagram, facebook, linkedin og twitter. Når du bestemmer deg for om du skal være på sosiale medier og hva innholdet ditt skal være der så er det viktig å tenke på både målgruppen din og produktet ditt, og se hvilke kanaler målgruppen din befinner seg på.

I tillegg kommer e-post, både i form av kampanjer men også rett og slett i form av generell kunnskapsdeling og informasjon om produktet ditt, bransjen eller kompletterende produkter som kan være relevante for kundene dine. Bruk av epost kan være en optimal mulighet til å treffe tidligere eller eksisterende kunder, og dermed opprettholde relasjonen til dem, det er derfor viktig å finne en balanse for hvor ofte en e-post skal sendes ut.

Telefon som salgskanal kan også fungere. Dette alternativet er enklere når kunden selv oppsøker en bedrift, da man ikke på samme måte rammer lovverket om telefonsalg. Ellers er telefon opplagt å følge opp dersom produktet ditt er en stor investering eller krever en større vurdering. Husk også at en kunde fortsatt kan være viktig og verdifull for bedriften din etter et kjøp.

Vi på Qred ønsker deg masse lykke til med salget ditt!

Del denne posten

Relaterte artikler