Forretningsplanen - Din kjøreplan for bedriften din

Kort sammendrag

En forretningsplan er essensiell når du vil starte eller utvikle din bedrift, spesielt ved søknad om lån eller ekstern finansiering. Den inkluderer en beskrivelse av bedriftens produkter, styrker, svakheter, utviklingspotensial og økonomi, og fungerer både som en oversikt for leseren og et planleggingsverktøy for deg selv. Qreds mal for forretningsplanen hjelper deg med å strukturere idégrunnlaget, personlige ressurser, produktbeskrivelser, markedsforståelse, bedriftsutvikling, budsjetter og finansieringsbehov på en effektiv måte.

En forretningsplan blir ofte avgjørende når du ønsker å starte eller utvikle din bedrift, og trenger å låne penger i banken eller søke ekstern finansiering hos fonder, investorer mv.

Beskrivelse av bedriften og planer for etablering, drift og utvikling

I forretningsplanen samler du trådene fra ditt arbeid med å beskrive bedriftens produkter, styrker og svakheter, utviklingspotensial og økonomi mv. Den skal både gi en oversikt for leseren og fungere som et konkret planleggingsverktøy for deg selv. Budsjettene dine er en viktig del av forretningsplanen.

Qreds mal for din forretningsplan:

Idégrunnlaget

Idégrunnlaget er en beskrivelse av bedriften sett fra et litt høyere nivå. Det beskriver kjernen i din forretningsidé. Hva er det bedriften din gir kundene og tjener pengene sine på?

Personlige ressurser og mål

Beskriv de nødvendige personlige-, økonomiske- og faglige ressursene for å utvikle bedriften. Hvilke ressurser har du tilgjengelig, hvilke trenger du eventuelt å få tilført, og hvordan vil du gjøre det.

Produktet/tjenesten

Her utarbeides en grundig beskrivelse av de enkelte produktene eller tjenestene. Hvilken verdi skaper de for kundene, hvilke problemer løser de, benyttes leverandører, hva er behovet for lagerstørrelse, samarbeidspartnere og salgskanaler mv.

Markedet

For å kunne lage en god markedsføring er det nødvendig å ha solid kunnskap om markedet. Ved B2C må du for eksempel vite om kundene er menn og/eller kvinner, hvilken nasjonalitet, alder og antall mv. Ved B2B må du vite hvem beslutningstakerne er, og i hvilken type bedrifter de er ansatt.

Bedriftens utvikling

Hvor forventer du at bedriften er om henholdsvis ett og tre år med hensyn til produkter, kunder, omsetning, ansatte og overskudd? Det vil være en styrke hvis du kan se konturene av en større og mer interessant bedrift.

Budsjettene

Her setter du tall på de planene du har beskrevet. Hvis du har vært konkret, er det enklere å lage budsjetter og estimater. Gå tilbake og juster planene hvis budsjetter viser seg å være urealistiske - og omvendt.

Finansieringen.

Her beskriver du det totale finansieringsbehovet i form av etableringskapital og likviditetsbehov, behov for investeringer og tilsagn om bedriftslån og tilskudd mv.

Del denne posten

Relaterte artikler