Konkursene fortsetter å øke - hvordan ser framtiden ut?

Antallet konkurser på bedrifter har økt i Norge det siste året. E-handlere, bilverksteder og mindre dagligvarebutikker har det tøft om dagen.

De økte strømprisene, materialer, mat., og annet som inflasjonen påvirker, så vil disse næringene få en spesielt tøff høst og vinter. Varehandelen vil lide store tap når Ola Nordmann slutter å kose seg litt ekstra som konsekvens av økte renter, strømpriser og generelt høyere priser.

Bilverksteder og bilforhandlere opplever det også som tøft når prisene på bensin, diesel, strøm og andre kilder til drivstoff stiger. Etterspørselen på elbiler øker også, og dermed stiger prisene igjen.

Intervju med Fredric fra Qred

Vi benyttet anledningen til å stille Fredric Sandberg, Head of Credit Operations i Qred, noen spørsmål.

Fredric Sandberg, leder for kredittvirksomhet i Qred

Hvorfor tror du konkurstrenden øker  nå sammenlignet med under pandemien?

2020-årene har bydd på en generell finansiell uro, hovedsakelig drevet av pandemien og Ukraina-konflikten. I tillegg så har vi en kombinasjon av et komplekst energi- og råvaremarked, og skadede import- og eksportforbindelser som har gjort at vi har en negativ utvikling av verdens makroøkonomi med inflasjon og renteøkninger.

Sentralbankene, økonomisk-politiske organer, og beslutningstakere har i lang tid jobbet for å dempe utviklingen på ulike måter, men det er nok ikke til å unngå at vi har en resesjon i vente.

Verktøyene som er tilgjengelige for å dempe virkningene av resesjonen kan myke opp straffene, men det er praktisk talt umulig å ikke bli påvirket av situasjonen.

For flertallet av norske bedriftseiere så vil konsekvensen av situasjonen være tøff, og bestå av en kombinasjon av for eksempel tilbakebetalingskrav for støtte under pandemien, økte energipriser, redusert kjøpekraft hos kunden i kombinasjon med endrede behov og et endret prisbilde vedrørende finansieringskostnader.

Hvilken bransje har det tøffest akkurat nå og hvorfor?

Alle påvirkes til en viss grad av tilstanden i økonomien, men det rammer spesielt bransjer som er mer berørt av punktene ovenfor. For eksempel så er hotell- og restaurantbransjen unntaksvis rammet av økte energipriser og transportnæringen av økte drivstoffpriser.

Handelsnæringen er ifølge vår interne statistikk, spesielt følsom i dagens globale situasjon. Dette er som følge av redusert kjøpekraft i husholdningene på grunn av økte kostnader til blant annet drivstoff, elektrisitet og bolig, samtidig som mange bedrifter som driver handel er påvirket av valutasvingninger i forbindelse med import og eksport.

Hvordan bør du tenke på økonomien din som småbedriftseier?

Mitt råd er å lage en forretningsplan for de neste 12 månedene, og at denne oppdateres fortløpende. På denne måten får du et helhetsbilde av nåværende og fremtidige utfordringer, og du kan forutse dersom du skulle få mangel på likviditet, samt reagere proaktivt på eventuelle overraskelser som følge av resesjonen.

Hvordan opptrer Qred i disse tøffe tidene?

Qred har en tett dialog med bedriftseiere og spesielt kundene våre, kombinert med at vi følger med på og evaluerer pågående utvikling i bransjen, for å kunne presentere skreddersydde finansieringsmuligheter som oppmuntrer til en sunn utvikling av bedriftens økonomi og en unngåelse av likviditetsproblemer.

Hvordan kan Qred hjelpe deg som gründer gjennom en vanskelig periode?

Hos Qred er vi her for deg som bedriftseier, både i opp- og nedturer. Vi har kanskje lettere for å hjelpe bedriften som er i en vekstfase, mot for bedriften som trenger hjelp gjennom en midlertidig nedgang, men vi gjør alt vi kan for å hjelpe til på en ansvarlig måte.

Lykke til med selskapet!

/Teamet på Qred

Del denne posten

Relaterte artikler

Relaterte artikler