Likviditet - Hva er likviditet og hvordan forbedrer man den?

Kort oppsummering

Likviditet er et mål på hvor godt et selskap kan betale kortsiktig gjeld uten å måtte selge langsiktige eiendeler. For små bedrifter er god likviditet en viktig buffer og strategisk fordel, som bidrar til å håndtere uforutsette utgifter og gir forhandlingsmakt overfor leverandører og banker. Qred tilbyr bedriftslån som kan forbedre likviditeten, noe som er avgjørende for en bedrifts finansielle stabilitet og vekst.

Du som har startet egen bedrift vet sikkert at kontantstrøm og likviditet er kjernen i all virksomhet. Men hva betyr egentlig likviditet i denne sammenhengen? For småbedriftseiere er sterk likviditet ikke bare en viktig buffer, men også en strategisk fordel i et uforutsigbart marked. Vi hos Qred definerer og veileder deg gjennom alt om likviditet og hvordan du kan forbedre den i din bedrift. 

På 6 minutter eller mindre vil du lære hvorfor god likviditet er viktig samt få tips om hvordan du forbedrer den for din småbedrift.

Hva er likviditet?

Enkelt sagt er likviditet et mål på hvor godt en bedrift kan betale sine gjeldsforpliktelser uten å måtte selge sine langsiktige eiendeler. Den viser en bedrifts (eller en privatpersons) evne til å kunne betale kortsiktig gjeld, noe som er avgjørende både for økonomisk stabilitet og virksomhetens drift.

God likviditet viser ikke bare at en bedrift kan overleve økonomiske utfordringer, men også at den er tilstrekkelig stabil til å dra nytte av nye muligheter uten store forsinkelser. Dette styrker bedriftens posisjon i forhandlinger med leverandører og banker, noe som er spesielt viktig for småbedrifter som søker å etablere seg på markedet.

Hvorfor er likviditet viktig?

Likviditet er avgjørende for en bedrifts operative effektivitet og finansielle stabilitet. I praksis betyr det at en bedrift med god likviditet enklere kan håndtere sine løpende betalinger og gjeld uten å stresse den daglige driften. Det gir også bedriften muskler til å raskt handle på nye forretningsmuligheter som krever umiddelbare investeringer.

Når uventede kostnader dukker opp, som ofte er tilfelle i forretningsverdenen, er likviditet det som skiller bedrifter som kan tilpasse seg og overleve fra de som havner i økonomiske vanskeligheter. Det er derfor likviditet betraktes som ryggraden i en bedrifts finansielle helse. Med tilstrekkelig likviditet kan bedrifter også unngå kostbare kortsiktige lån ved behov for raske penger.

For småbedrifter der ressurser ofte er begrensede, kan sterk likviditet også gi en fordelaktig posisjon ved forhandlinger om betalingsbetingelser eller når man søker ekstern finansiering. Banker og andre finansielle institusjoner ser positivt på bedrifter med god likviditet, noe som kan resultere i bedre lånebetingelser og lavere renter. 

Å holde et øye med likviditeten er derfor ikke bare et spørsmål om overlevelse, men også en strategisk faktor for vekst og utvikling.

Slik beregner du likviditeten

For å forstå en bedrifts finansielle helse er det viktig å kunne måle likviditeten. De to vanligste målene for dette er kontantlikviditet og balanse likviditet.

Kontantlikviditet 

Dette målet gir et bilde av hvor mange ganger en bedrifts mest likvide eiendeler kan dekke dens kortsiktige gjeld. Det gir en direkte indikasjon på bedriftens evne til å håndtere sine umiddelbare finansielle forpliktelser. 

En høy verdi her viser at bedriften har gode muligheter til å dekke sine kortsiktige gjeld både raskt og effektivt.

Slik beregner du kontantlikviditeten: Omløpsmidler / kortsiktig gjeld

Balanse likviditet 

Balanse likviditet tar et skritt videre og inkluderer flere eiendeler som kan omdannes til kontanter, noe som gir et bredere bilde av bedriftens finansielle stabilitet over en lengre periode.

Slik beregner du balanse likviditeten: Omløpsmidler inkludert varelager / kortsiktig gjeld

Å regelmessig måle likviditet gir et tydelig bilde av bedriftens finansielle helse og evne til å stå imot økonomiske svingninger. En bedrift som holder øye med og optimaliserer sin likviditet er bedre rustet for både oppgang og nedgang i økonomien.

Hvordan forbedrer du bedriftens likviditet?

Etter å ha funnet ut bedriftens likviditet er det på tide å evaluere: finnes det rom for å forbedre likviditeten? Her er noen praktiske tips for å styrke bedriftens likviditet:

Effektiviser kundefordringer

Oppmuntre raskere betalinger ved for eksempel å tilby tidlige betalingsrabatter eller implementere strengere betalingsbetingelser. Automatiser faktureringsprosesser for å redusere tiden fra salg til betaling.

Optimaliser lagerstyring

For mye lager binder kapital som ellers kan brukes mer effektivt. Prøv et lagerstyringssystem for å balansere mellom å ha nok lager for å møte kundebehov uten å overinvestere. 

Forhandle om betalingsbetingelser

Diskuter lengre betalingsbetingelser med leverandører for å forlenge tiden du trenger å holde pengene i bedriften. Samtidig kan dere strebe etter å forkorte betalingstidene fra dine kunder.

Bruk kredittlinjer klokt

Kassekreditt og lignende overskuddsfinansiering kan gi nødvendig pusterom for kontantstrømmen, men de bør brukes med en stabil plan for tilbakebetaling for å unngå høye rentekostnader.

Leasing i stedet for kjøp

Vurder leasing av utstyr i stedet for å kjøpe det. Dette kan frigjøre kapital som ellers ville blitt bundet opp i dyre eiendeler.

Forbedre kostnadseffektiviteten

Gå gjennom bedriftens kostnader regelmessig og identifiser områder hvor du kan redusere eller eliminere unødvendige utgifter. Prøv å investere i teknologi som kan effektivisere operasjoner og redusere kostnader på lang sikt.

Se over finansieringsalternativer

Utforsk ulike finansieringsmuligheter som kan være mer fordelaktige for din bedrifts spesifikke behov. Det kan inkludere alt fra tradisjonelle banklån til moderne finansieringsløsninger som crowdfunding eller fakturasalg.

Lag en prognose for kontantstrøm

Ha en nøyaktig og oppdatert kontantstrømprognose som gjør at du kan forutse og planlegge for perioder med lavere likviditet. Dette hjelper deg å iverksette tiltak i god tid.

Forbedre bedriftens likviditet med Qred

I behov av et bedriftslån? Qred tilbyr bedriftslån på mellom 10 000 og 5 millioner kroner som kan hjelpe deg å investere i nytt utstyr, øke din markedsføring eller utvide din virksomhet. Med en smidig søknadsprosess kan du få tilgang til kapital raskt og enkelt - om alt ser bra ut kan du til og med få pengene på kontoen samme dag! 

Hold øye med kassen - nøkkelen til bedriftens suksess

Å forstå og håndtere likviditet er avgjørende for alle småbedrifter som streber etter vekst og stabilitet. Ved blant annet å effektivisere kundefordringer, optimalisere lagerstyring, og forhandle om bedre betalingsbetingelser kan bedriften sikre et sunt økonomisk grunnlag. Husk, en proaktiv tilnærming til likviditetshåndtering kan være forskjellen mellom suksess og fiasko.

Er du klar til å ta din bedriftsfinansiering til neste nivå? Kom i gang med Qred i dag for finansieringsløsninger som styrker din likviditet!

Ofte stillede spørgsmål og svar om likviditet

Hva menes med likviditet?

Likviditet refererer til en bedrifts eller privatpersons evne til raskt å betale sine kortsiktige gjeldsforpliktelser. 

Hva er god likviditet?

Hvis du måler kontantlikviditet bør den ligge på eller over 100% - bedriften skal ha minst nok likvide midler (men helst mer) til å dekke alle kortsiktige gjeld. Hvis du i stedet måler balanse likviditet bør den ligge på eller over 200% - altså at bedriften skal ha dobbelt så mye likvide midler som gjeld. 

Hvordan beregner man likviditet?

Likviditet måles ofte gjennom kvoter som kontantlikviditet og balanse likviditet, hvor man deler bedriftens omløpsmidler med dens kortsiktige gjeld for å få et mål på dens finansielle helse.

Hva menes med en bedrifts likviditet?

En bedrifts likviditet er et mål på dens evne til å bruke tilgjengelige og lett omsettelige eiendeler for å betale sin gjeld, noe som er en viktig indikator på dens økonomiske stabilitet og effektivitet i kapitalhåndteringen.

Del denne posten

Relaterte artikler