Hva er selvskyldnerkausjon?

Ved en selvskyldnerkausjon stiller kausjonisten med garanti for låntakers betalingsevne og betalingsvilje.