De 5 mest kjente selskapsformene

5/3/2024
6
minutter

Tom Schou

Marketing Lead

Drømmer du om å starte din egen bedrift og er i ferd med å vurdere det norske markedet? Da er det viktig å ha god kjennskap til de ulike selskapsformene, da valget av selskapsform påvirker hvordan du beskattes og hvilket ansvar du har for bedriftens gjeld som eier.

De fem mest kjente og brukte selskapsformene er:

 • Enkeltpersonforetak (ENK)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Ansvarlig selskap (ANS)
 • Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)
 • Aksjeselskap med begrenset ansvar (ASBA)

Det finnes klare fordeler og ulemper med hver enkelt selskapsform, noe som er avgjørende for hvilken vei du bør gå med din forretningsidé. Her får du en oversikt over de mest kjente selskapsformene og hvordan de skiller seg fra hverandre.

Enkeltpersonforetak (ENK)


Stiftelseskrav


Enkeltpersonforetak er en selskapsform som egner seg spesielt godt for dem som ønsker å drive virksomhet på deltids- eller hobbybasis med en omsetning på maksimalt 50 000 kr. Det er gratis å registrere selskapet, og det er ingen krav om innskudd av kapital. For å registrere og drive enkeltpersonforetak kreves det at du har et norsk fødselsnummer, og at du fører regnskap etter regnskapsloven.

AnsvarSom enkeltpersonforetak er du alene om å ta beslutninger, og du har ubegrenset personlig ansvar for selskapets gjeld med din private formue. Dette betyr at du beskattes som person, og at ditt personlige økonomiske ansvar utgjør en risiko hvis selskapet ikke kan betale sin gjeld.

Begrensninger

 • Du kan ikke ha ansatte i selskapet
 • Du kan ikke registrere deg for merverdiavgift
 • Du kan kun eie én enkeltpersonforetak

Fordeler

 • Du kan få fradrag for selskapets utgifter, og hvis det oppstår tap, kan du få skattefradrag personlig.
 • Du unngår krav om å sende inn årsrapport til Brønnøysundregistrene, føre eierbok eller registrere deg for merverdiavgift.

Aksjeselskap (AS)

Stiftelseskrav

Et aksjeselskap kan ha et ubegrenset antall eiere, kalt aksjonærer. Ved opprettelsen kreves det en aksjekapital på minimum 30 000 kr. For å stifte et aksjeselskap må det opprettes vedtekter, aksjeeierbok og eventuelt en åpningsbalanse.

Ansvar

Aksjonærene i et aksjeselskap har begrenset ansvar, noe som betyr at de kun hafter for den delen av selskapets gjeld som tilsvarer deres eierandel. Dette gjør at personlig formue ikke er i fare ved selskapets konkurs.

Begrensninger

 • Årsrapporten må revideres og leveres til Brønnøysundregistrene senest fem måneder etter regnskapsårets slutt.
 • Selskapsloven må følges, inkludert å føre aksjeeierbok og registrere eierforholdene.

Fordeler

 • Aksjonærene har begrenset ansvar for selskapets gjeld.
 • Aksjonærene har relativt stor innflytelse, da de ved den årlige generalforsamlingen velger styrets sammensetning.

For mer informasjon om de ulike selskapsformene, kan du besøke Brønnøysundregistrene her.

Hvis du er klar til å registrere din bedrift, kan du gjøre det på Altinn her.

Del denne posten

Relaterte artikler