Hva er egentlig en forretningsplan?

En forretningsplan er en beskrivelse av bedriften og produktene. I utgangspunktet er forretningsplanen grunnlaget for bedriften din og utviklingen av bedriften din.

Så det er ikke sikkert du har skrevet det ned, men du har nok kanskje tenkt på hva bedriften skal gjøre og hva hovedfokuset skal være.

Det kan være lurt å skrive det ned slik at du alltid har grunnlaget for virksomheten klart og tydelig et sted.

På samme måte vil du vanligvis bli spurt om forretningsplanen hvis du ber om finansiering fra en bank eller fra investorer.

Hva skal en forretningsplan kunne gjøre?

Forretningsideen og en beskrivelse av produktet må med i forretningsplanen. Ved å få med en tydelig beskrivelse av dette så er det også lettere når bedriften skal utvikle seg og i hvilken retning.

Forretningsplanen bør også inneholde en beskrivelse av markedet man beveger seg inn i sammen med økonomien til bedriften.

Hvis alle tingene er beskrevet og gjennomarbeidet, er det lettere for bankene hvis du søker om lån eller for potensielle investorer å vurdere bedriften din. Så de kan se hvilke muligheter det kan være potensiale for, men også like viktig hvilke risikoer som kan være forbundet med å sette penger inn i bedriften.

Hvordan kommer jeg i gang?

Når du skal begynne å lage forretningsplanen din, så finnes det mange ulike maler på nettet. Finn en enkel, men sørg for at du har disse 9 punktene med deg, og så er det bare å begynne med å fylle ut. Det kan være bra å være litt kritisk til det du skriver.

  1. En oppsummering av selskapet
  2. Beskrivelse av ideen
  3. Hvilke ressurser trengs
  4. Produktbeskrivelse
  5. Markedsanalyse
  6. Hvordan skal salg og markedsføring være
  7. Hvordan selskapet er bygget opp
  8. Hva bør skje videre
  9. Hvordan er økonomien i selskapet

Som med alle andre sammendrag kan det bare skrives når alt annet er skrevet. Avslutt derfor med å lage en oppsummering av forretningsplanen din, som et minimum skal det stå hvem som står bak selskapet og hvilken verdi selskapet har for kunden.

Økonomien er også viktig å ha med i en oppsummering av i starten.

Når du beskriver ideen, er det viktig å inkludere detaljer. Det skal være veldig tydelig hvorfor kunden skal velge akkurat deg. Ideen er også bakgrunnen for hvorfor selskapet er opprettet og formålet med produktet.‍

Når du starter en bedrift, vil du vanligvis måtte anstrenge deg som eier. Det er derfor svært viktig å gjøre en realistisk vurdering av hvilke ressurser man har og hvilke man finner andre steder. Spesielt også hvilke ressurser du eier og som du må betale for. Jo mer realistisk en ressursgjennomgang og vurdering som gjøres, jo større er sjansen for en vellykket virksomhet.

Det er sannsynligvis enkelt å beskrive produktet eller tjenesten. Tanken her er at du må være sikker på at du kjenner alle hjørnene av produktet ditt, og kan selge det til selv den mest kritiske kunden. Fokuser også på hva kunden typisk vil ønske å få ut av akkurat ditt produkt.

Å gjøre en markedsanalyse er absolutt ikke alfa omega for å kunne starte en bedrift eller begynne å selge. Det er imidlertid en viktig analyse å få gjort før du begynner å kaste penger etter markedsføring. Den beskriver nøyaktig hvem som er i markedet og om det er noen som mer eller mindre kontrollerer markedet.

Som gründer er det vanligvis lett å beskrive din egen virksomhet. Kunsten er å kunne gjøre det overalt, og både i lange formuleringer men også i korte og presise formuleringer.

Øv deg derfor på å kunne fortelle hva din bedrift er og kan på bare 1 minutt, også kalt heistale.

Deretter kan du begynne å tenke på hvor du vil annonsere og hvordan kundene dine best fanges opp av virksomheten din.

Under byggingen av bedriften skal det være tydelig hvilke roller de ulike ansatte har. Er du alene i bedriften er det viktig å tydeliggjøre hvor fokuset er. Har du eksterne samarbeidspartnere eller samarbeidspartnere, beskriv deres rolle her, det vil gjøre det klart for deg selv hvilke styrker du har å kunne utnytte, men også hvor det kan være behov for et større fokus i nær fremtid.

Sett en plan for selskapet, hva er målene, og når vil du at de skal nås.

Husk alltid å være ambisiøs, men også realistisk. Det er ingen som vil investere i en virksomhet med mindre eieren selv ser potensiale eller ikke har noen anelse om hvordan virksomheten skal nå de neste målene.

Når det gjelder økonomien til bedriften, må den matche resten. Det er derfor en god idé å lage et budsjett, ikke bare over hva det koster å få det til å gå rundt, men også et budsjett over hva det koster å starte virksomheten.

Dersom du ikke har kapital til å starte opp selv, må den skaffes og komme deg best i gang ved å lage etableringsbudsjett, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett. Disse 3 vil gi deg en omfattende oversikt over forventede kostnader.

Når du har mestret forretningsplanen din, er grunnlaget for en vellykket start på reisen din som gründer og selvstendig næringsdrivende lagt. Og da er det ikke annet enn å kaste seg ut i det.

Hos Qred ønsker vi deg lykke til!

Del denne posten

Relaterte artikler

Relaterte artikler