Suppleant i aksjeselskap: Identifisering av risikoer og tiltak

Som styremedlemssuppleant i et aksjeselskap kan du bli bedt om å trå til hvis en ordinær styremedlem ikke kan fullføre eller utføre sitt oppdrag. Hovedregelen er at du kun har ansvar i slike tilfeller, og når du først gjør det, har du samme stilling og ansvar som de andre styremedlemmene. Dette betyr at du kan bli personlig ansvarlig hvis styret bryter noen regler eller hvis du aktivt deltar i handlinger som medfører økonomisk ansvar. Eksempler på situasjoner der du som suppleant kan bli nødt til å arbeide, er når den ordinære styremedlemmet blir syk.

Som suppleant kan du bli økonomisk ansvarlig,

for eksempel hvis du som suppleant trer inn for et ordinært styremedlem og dere ikke har levert årsrapporten innen 15 måneder etter utløpet av det spesifikke regnskapsåret, eller hvis dere ikke har utarbeidet en kontrollbalanse når det kreves.

Du kan også bli personlig ansvarlig for å betale selskapets skatter og avgifter. Din rolle kan ikke være passiv hvis du får vite om negative forhold i selskapet. Hvis du for eksempel oppdager at eieren skader selskapets eiendeler, begår en lovbrudd eller på annen måte handler ulovlig, må du handle. Ellers kan du også holdes ansvarlig.

Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du ikke har vært aktiv som styremedlemssuppleant, er det minimal risiko for at du vil bli pålagt personlig ansvar i tilfelle konkurs.

Fratre vervet som suppleant

Som styremedlem (og suppleant) har du rett til å trekke deg fra vervet på eget initiativ. Du må gi beskjed til selskapets styre hvis du ble utnevnt av selskapsmøtet. Hvis noen andre har utnevnt deg som suppleant, må du melde din avgang til den personen. Avgangen trer ikke i kraft før endringen er rapportert til Brønnøysundregistrene. Derfor bør du sørge for at dette blir gjort, selv om det er styrets oppgave å melde din utmelding til Brønnøysundregistrene. Du kan lese mer på Brønnøysundregistrenes nettside.

Snu skuta i riktig retning

Som suppleant kan du derfor bli involvert i den operative driften av selskapet. Hvis du merker at selskapet er på vei mot problemer, for eksempel konkurs, kan du dra nytte av våre 9 tips for å unngå konkurs.

Tips! Les artikkelen "Slik unngår du konkurs".

Les også mer om våre produkter her.

Del denne posten

Relaterte artikler

Relaterte artikler