Hva kan bedrifter bruke Grønne Lån til?

Grønne Lån kan brukes til miljøvennlige investeringer som fornybar energi, energieffektive tiltak, grønn transport, og bærekraftig produksjon.