Hva er forskuddsskatt?

14/3/2024
4
minutter

Tom Schou

Marketing Lead

Forskuddsskatt er forhåndsbetaling av et selskaps selskapsskatt, basert på de siste tre årene. Det er en viktig del av selskapets skatteforpliktelser. Les om hva forskuddsskatt er, hvordan den beregnes, og når den skal betales.

Hva er forskuddsskatt?

Forskuddsskatt er en form for skatt som betales to ganger i året og i like store avdrag, i stedet for et skattebeløp som betales én gang ved årets slutt. Denne formen for skatt er en del av skattesystemet i Norge og gjelder spesifikke typer selskaper.

Hva er formålet med forskuddsskatt?

Forskuddsskatt hjelper selskaper med å spre skattebyrden og gir dermed jevn likviditet.Ved årets slutt justeres skattebetalingene. Hvis et selskap har betalt for lite skatt, mottas et skattekrav som må betales, og hvis selskapet har betalt for mye skatt, får det en skatterefusjon.

Hvilke typer selskaper må betale forskuddsskatt?

Aksjeselskaper
Enkeltpersonsforetak
Personlig eide selskaper

Når må forskuddsskatt betales?

Et selskap kan selv velge hvilken av følgende tre frister som skal følges:

1. mars 2024 (Den ordinære og frivillige forskuddsskatten)

1. mai 2024 (Den frivillige forskuddsskatten)

1. september 2024 (Den ordinære og frivillige forskuddsskatten)

1. november 2024 (Den frivillige forskuddsskatten)

Hvis et selskap velger å betale mer i forskuddsskatt ved innbetalingsfristen for den ordinære forskuddsskatten, registreres det som frivillig forskuddsskatt.Selskapet har mulighet til selv å redusere de ordinære avdragene eller øke beløpet (frivillig forskuddsskatt) via Altinn.

Merk: Betal forskuddsskatten din i tide

Hvis forskuddsskatten betales for tidlig, kan det hende at innbetalingen brukes til å dekke annen gjeld. Hvis den betales for sent, kan det påløpe renter.

Hvordan beregnes forskuddsskatt?

Avdragene utgjør 50% av gjennomsnittet av de siste tre års selskapsskatt. Selskapsskatten i Norge utgjør som utgangspunkt 22% av et selskaps overskudd, også kjent som selskapets skattepliktige inntekt. Det endelige beløpet mottas via Altinn.

Hvordan bokføres forskuddsskatt?

Forskuddsskatt bokføres i selskapets regnskap med kontonummer 63060.

Årsoppgjør

Årsoppgjøret for et gitt inntektsår sendes ut i oktober det påfølgende året. Det vil si at årsoppgjøret for 2023 vil bli sendt ut i oktober 2024.

3 råd for å sikre selskapets likviditet og kontantstrøm

Hold en budsjett

Lag og oppdater et budsjett for selskapet for å sikre jevn kontantstrøm og likviditet til å dekke utgifter.

Oppdater regnskapet

Hold og oppdater selskapets regnskap slik at du alltid har kontroll på inntekter og utgifter. Dette hjelper deg med å beregne forventet skattepliktig inntekt.

Konsulter en skatterådgiver

Vurder om en rådgiver er noe for deg. Det finnes skatterådgivere og revisorer med erfaring innen gründervirksomhet, som kan hjelpe deg med å optimalisere skattebetalingene dine og unngå unødvendige utgifter.

Del denne posten

Relaterte artikler