Renteavdrag for bedriftslån - Slik fungerer det

Som småbedriftseier møter man ofte situasjoner hvor ekstra kapital kan være nødvendig – uforutsette omstendigheter, investeringer i kostbart utstyr eller behovet for oppstartskapital. Et bedriftslån kan være en løsning, og fordelene forsterkes gjennom noe som kalles renteavdrag. Men hva er egentlig renteavdrag? Bli med oss på Qred og utforsk hva renteavdrag er og hvordan det kan påvirke din småbedrift.

På 5 minutter eller mindre vil du lære om renteavdrag for bedriftslån samt hvordan det beregnes med ulike modeller.

Hva er renteavdrag for bedriftslån?

Når du tar opp et lån må du betale rente - en kompensasjon til den som låner ut penger. For at flere skal ha råd til å ta og betale tilbake lånene, har staten innført noe som kalles renteavdrag - en måte å redusere kostnaden for lånet på.

Renteavdrag for bedriftslån er en mulighet for bedrifter til å redusere sine lånekostnader ved å trekke fra en del av rentekostnaden fra sin skatt på overskudd. Dette gjøres årlig gjennom bedriftens skattemelding.

Hvem kan gjøre et renteavdrag?

Renteavdraget er tilgjengelig for juridiske personer og visse ansvarlige selskaper. Det er viktig å kjenne til kravene som gjelder for å kunne gjøre et renteavdrag for bedriftslån:

  • Kun den som er betalingsansvarlig for et lån kan gjøre fradraget 
  • Et negativt rentenetto (der rentekostnadene overstiger renteinntektene) må foreligge
  • Renten og gjelden må også ha blitt betalt i løpet av skatteåret

Beregning av renteavdraget

For å beregne ditt renteavdrag, start med å regne ut ditt rentenetto: renteinntekter minus renteutgifter.

  • Renteinntekter: inntekten for å ha penger på banken
  • Renteutgifter: kostnaden for renten på lånet (ikke avdrag)
  • Rentenetto = renteinntekt - renteutgifter

Eksempel: Om dine renteinntekter er 10 000 kr og renteutgiftene 15 000 kr, blir rentenettot -5 000 kr (negativt), noe som gjør at du kan gjøre fradrag.

For å beregne fradragets størrelse finnes det to modeller:

EBITDA-modellen

Denne modellen starter med å regne ut forskjellen mellom renteinntekter og renteutgifter. Det beløpet multipliseres deretter med 30% for å beregne fradragsrommet. Det er viktig å vite at fradraget kan være begrenset, så husk dette.

Eksempel: En bedrift får inn 10 000 kroner via sine renteinntekter og har renteutgifter på 100 000 kroner i året:

10 000 - 100,000 = - 90 000

- 90 000 x 0,3 (30%) = - 27 000 

I dette tilfellet gjelder et maksfradrag på 27 000 kroner.

Forenklingsregelen

Denne modellen er spesielt fordelaktig for småbedriftseiere. Den tillater fradrag opp til 5 millioner kroner uavhengig av 30%-regelen i EBITDA-modellen. Denne regelen er spesielt egnet for bedrifter med lavere lånekostnader.

Eksempel: En bedrift får inn 10 000 kroner via renteinntekter og har renteutgifter på 100 000 kr.

10,000 - 100,000 = - 90,000

Rentenetto = - 90 000 

I dette tilfellet gjelder et maksfradrag på 90 000 kroner fra sin skatt på overskudd! Dette gjelder selv om fradraget blir høyere enn om man hadde brukt EBITDA, så lenge det er lavere enn 5 millioner totalt.

Viktig å huske ved skattemeldingen

Når din småbedrift skal levere skattemeldingen, er det viktig å kontrollere de forhåndsutfylte opplysningene om renteutgifter. Husk at renteavdraget for bedrifter må være knyttet til det aktuelle skatteåret og ikke kan overføres til kommende år.

Skaff et bedriftslån fra Qred

Trenger du et bedriftslån? For et klokt lån, velg Qred! Den eneste kostnaden for ditt lån fra Qred er en fast månedsavgift, som bestemmes ut fra lånets størrelse samt bedriftens kredittverdighet. Qred tilbyr bedriftslån på mellom 10 000 og 5 millioner kroner som kan hjelpe deg å investere i nytt utstyr, øke din markedsføring eller utvide din virksomhet. Vi har ingen skjulte avgifter eller bindingstid på ditt lån - med en smidig søknadsprosess på ett minutt kan du få tilgang til kapital raskt og enkelt. Om alt ser bra ut, kan du til og med få pengene på konto samme dag!

Ikke gå glipp av renteavdraget for din bedrift

Å forstå og benytte seg av renteavdrag for bedriftslån kan være en betydelig økonomisk fordel for din bedrift. Dette gjelder spesielt for småbedriftseiere som kan dra nytte av forenklingsregelen - ved nøye å beregne og søke om renteavdrag kan du redusere kostnadene for ditt bedriftslån og bidra til en mer stabil økonomisk situasjon for din bedrift. Lykke til med bedriften!

FAQ om renteavdrag for bedriftslån

Får man renteavdrag på alle lån?

Nei, renteavdrag er ikke tilgjengelig for alle typer lån. Det er spesifikt designet for visse bedriftslån og boliglån. Vilkår for renteavdrag kan variere, og det er viktig å forstå de spesifikke kravene for lånet man har.

Hvem har rett til renteavdrag?

Renteavdraget er tilgjengelig for juridiske personer og visse ansvarlige selskaper. Det er viktig at bedriften har et negativt rentenetto, det vil si at rentekostnadene overstiger renteinntektene, for å kvalifisere seg for renteavdrag.

Får man tilbake hele renteavdraget?

Nei, du får ikke tilbake hele renteavdraget i form av en tilbakebetaling. I stedet reduserer renteavdraget det beløpet i skatt som bedriften er forpliktet til å betale. Det eksakte beløpet for avdraget avhenger av bedriftens rentenetto og hvilken beregningsmodell som brukes.

Hvor stor del av renten er fradragsberettiget?

Fradragsberettiget del av renten beregnes vanligvis til 30 % av rentenettot (forskjellen mellom rentekostnader og renteinntekter), den såkalte EBITDA-modellen. Det finnes imidlertid begrensninger og spesielle regler, som forenklingsregelen, der bedrifter kan gjøre fradrag opp til 5 millioner kroner uavhengig av 30 %-regelen.

Del denne posten

Relaterte artikler